Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizm człowieka może być przyczyną pogorszenia stanu zdrowia oraz doprowadzić do wypadków śmiertelnych. Prądy indukowane mogą zakłócać pracę organizmu na skutek zaburzenia naturalnych procesów elektrofizjologicznych w komórkach nerwowych lub mięśniowych a wzrost temperatury tkanek może wywołać uszkodzenia termiczne różnego stopnia które mogą wystąpić zarówno na powierzchni ciała, jak i wewnątrz organizmu. Proponujemy Państwu analizę pola elektromagnetycznego w Waszym otoczeniu: 

  • pomiar całkowitego pola elektromagnetycznego 
  • pomiar promieniowania generowanego przez urządzenia
  • pomiar promieniowania z zewnątrz np. od nadajników GSM
  • Doradzimy jak uchronić się przed szkodliwym promieniowaniem